Biografija

marjan karavla bioMarjan Karavla je rođen 1970. godine u Beogradu. Diplomirao je 1995.godine na Visokoj školi likovnih umetnosti u Bratislavi (Slovačka Republika), na odseku grafike i slikarstva (Multimedijalni studio) u klasi profesora Vladimira Popoviča.

Magistrirao je 1997. godine u klasi istog profesora.

Izlagao je na devet samostalnih i četrdeset kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Stara Pazova, Nova Pazova, Bački Petrovac, Beograd, Sremska Mitrovica, Zemun, Niš, Sremski Karlovci, Bratislava, Mislenice, Nadlak, Pula, Labin, Budimpešta, Puhov, Ruma ...

Učesnik  nekoliko likovnih skupova, i dobitnik više nagrada iz oblasti slikarstva Sremska Mitrovica.Sremski Karlovci...

Živi i radi u Staroj Pazovi kao stručni saradnik za likovnu kulturu pri Centru za kulturu Stara Pazova.

 

U traganju za formom

u traganju za formom…Marjan Karavla je na svom razvojom putu neprestano tražio slikarsku formu, koja bi najviše odgovarala njegovom umetničkom senzibilitetu, poimanju u shvatanju slikarske umetnosti.

U sklopu savremenih umetničkih strujanja, modernih i postmodernih, on nastoji da uspostavi vezu sa estetskim ukusom savremenog čoveka, a da pri tome ne odstupi od svog umetničkog opredeljenja.

Njegov slikarski opus nije zaokružen, niti to može biti u ovoj fazi njegovih slikarskih preokupacija, jer se radi o mladom slikaru, akademskog obrazovanja, ali ono što se već sada sasvim pouzdano može uočiti, jeste njegova težnja da svaka slika bude potpuno dovršena celina, dakle, da bude prepoznatljiva do te mere, da se može reći da on ima autentičan i originalan slikarski potpis. Pravi je majstor u stvaranju slikarske kompozicije, posebno na platnima velikog formata.

Na njegovim platnima velikog formata postoji samo u obrisima prisutna figuracija, koja se najčešće, sastoji od više estetičkih elemenata, između kojih dominiraju velike plave površine.

Plava boja ne predstavlja samo kontrast u kompozicije slike, već je to njeno vezivno tkivo, jedino opravdano, koje daje slikama umetničku harmoniju, punoću, monumentalnost i originalnost.

Sve to zajedno čini njegov slikarski izraz, funkcionalnim i lepim. Marjan Karavla je slikar vrlo snažne imaginacije koja se potvrđuje kroz njegova stvaralačka istraživanja i traganja. On se u potpunosti posvetio slikarstvu, jer u njemu vidi način svog bitisanja. Svojom umetnošću on potvrđuje reči Romena Rolana: „Stvaram, dakle postojim“.

Sagledavajući umetničke vrednosti i domete Marjana Karavle u ovoj fazi njegovog stvaralaštva, nije preterano niti pretenciozno, ako kažemo da on poseduje nesvakidašnji umetnički dar, što ova izložba potvrđuje sasvim konkretno.

On nam je darovao ovu izložbu, koja jeste izuzetan umetnički doživljaj i kulturni događaj, u našem vremenu koje toliko vapi za lepotom, dobrotom i ljubavlju.

Ova izložba jeste velika radost, naravno estetska, jer je i svekolika umetnost, kako to reče jedan mudrac, najveća radost koju čovek sebi daruje. Tu radost potvrđuje svojim slikarskim umećem Marjan Karavla.

mr Pavel Domonji, 1998

Marjan Karavla (o slikaru)

marjan karavla zoran kacarevicBoja se pokazala kao noseći element u recentnim oblicima razgranatog izražajnog trenda postmoderne. Na slikama Marjana Karavle ona je takođe segment na kome se zasniva dalja inventivna nadgradnja. Za postavljenu konstataciju imamo u vidu prvenstveno onaj površinski i dekujući nanos plavih odnosno crvenih čije rubove prate, po potrebi komplementarnog odnosa upotrebljena, linearna događanja. Taj prateći sloj, koji čuva blagu asocijativnost na daleki predložak, preuzima na sebe čitav kompozicioni teret. Nonšalantnost u samom iniciranju postavke najbolje se očituje u opredeljenju za dominantnu boju. Kada se na taj način ovlada tematskim okvirom dalji process, odnosno problem selekcioniranja između datog i mogućeg, odvija se u konkretizovanju određenog leksičkog materijala. Sučeljavanje kontrasnih boja, kao sudar opozitnih postulate, na remeti celovitost kompozicionog ustrojstva. Iz toga proizilazi da inicirajući contrast ne određuje ishodište kompozicije, pre su to već pomenuti prateći bojeni ritmovi, nezamenljivi pokretači energetskog potencijala. Prerastajući postepeno u samosvojnu simboliku ostvaruju dragocenu narativnost i na taj način kompletiraju utisak o Karavlinoj slici.
Zoran Kačarević, časopis “Likovni život”

Kontakt

22300 Stara Pazova

Tajovskog 17

064 224 6584

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prodajni radovi